XELAXEL.LIVE

xelaxel_live 

Autor: xelaxel

URL: http://xelaxel-live.blogspot.com

Antiguedad: Agosto 2008

Ubicación Geográfica: México, distrito federal

Palabras clave: personal, fotografías, historias, poemas

Descripción: Xelaxel.Live, una manera de ver el entorno que me rodea

rss twitter email

0 comentarios:

Publicar un comentario